امکان سفارش آنلاین غذا در رافائل

با رافائل در چهار مرحله ی ساده می توانید به غذای باب میل خود دست پیدا کنید

جستجوی رستوران

انتخاب کنید

پرداخت کنید

لذت ببرید

رستوران های برگزیده

دسته بندی بر اساس انواع رستوران

از میان رستوران های مختلف با سبک های غذایی مختلف رستوران دلخواه خودت رو انتخاب کن

رافائل جنوب سفارش آنلاین غذا در سراسر استان بوشهر در تلفن همراه شما!

دانلود اپلکیشن کاربران (اندروید)

دانلود اپلکیشن رستوراندار(اندروید)

دانلود اپلکیشن راننده(اندروید)